Libanonske meze in ostali užitki

Hišno vino – Čarga pristavo 0,1 l – rdeče

Cena: 2,10 EUR

Alergeni: Žveplo (vino - SO2)